Правила катания

Следи за дорогой!

Избегай столкновений!

ПРАВИЛА КАТАНИЯ